Szczeliniec Wielki (zwany Hejszowiną) to najwyższy szczyt Gór Stołowych (919 m n.p.m.) leżący na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Zajmuje stosunkowo niewielki obszar kilkudziesięciu hektarów, a jego piaskowcowy masyw skalny jest dobrze widoczny z okolicznych miejscowosci: Radkowa, Karłowa, Wambierzyc, a także z drogi E67, łączącej Wrocław z czeską Pragą.

Czytaj więcej: Szczeliniec Wielki - Góry Stołowe

Jaskinia Niedźwiedzia leży 40 km od Kłodzka, 10 kilometrów na południe od Stronia śląskiego, w Dolinie Kleśnicy, niedaleko za wsią Kletno. Jest najwyższą jaskinią Sudetów, a równocześnie jedną z najgłębszych w Polsce oraz najpiękniejszą udostępnioną turystycznie. Niedaleko wejścia do jaskini znajduje się źródło Marianna, gdzie woda tryska pod takim ciśnieniem, że trudno zamarza.

Czytaj więcej: Jaskinia Niedźwiedzia

 “Torfowisko pod Zieleńcem" zajmuje obszar ok. 270 ha i składa się z dwóch części – Topielisko i Czarne Bagno. W XVIII w. rozpoczęto wydobycie torfu z Topieliska, w tym celu wykopano rów i usypano groblę mającą na celu odwodnienie torfowiska. Po kilku latach zaniechano wydobycia, by ponownie, na początku XIX w. przystąpić do eksploatacji – tym razem osuszono część Czarnego Bagna.

Czytaj więcej: Torfowiska pod Zieleńcem

Błędne Skały, położone w rejonie grzbietu Skalniaka (915 m n.p.m.) są rezerwatem przyrody. Jak sugeruje nazwa, rejon jest skalnym labiryntem, powstałym w skalnych formacjach piaskowca na skutek działania sił przyrody: czasu, wiatru, lodu, śniegu i deszczu. Przypominają nieco rejon Szczelinca, ale są mniej rozległe, mniej zróżnicowane wysokościowo i łatwiej dostępne dla turystów.

Czytaj więcej: Błędne Skały

Miasto Kłodzko, położone w centrum kotliny, jest stolicą  regionu i pełni rolę węzła komunikacyjnego dla przesiadek do uzdrowisk położonych w pobliżu. Historia Kłodzka liczy sobie ponad 1000 lat. Pierwsze wzmianki o osadzie leżącej na bursztynowym szlaku pochodzą z IX wieku.

Czytaj więcej: Kłodzko